Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 484 000 6 692 000 7 514 000 5 124 000 6 487 000
Aktywa razem w tys. USD 64 166 000 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,10 0,11 0,14 0,11 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 484 000K ÷ $64 166 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022