Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 32 696 000 29 505 000 28 120 000 23 485 000 20 289 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 998 000 29 441 000 24 844 000 23 237 000 19 926 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,00 1,13 1,01 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $32 696 000K ÷ $31 998 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022