Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 164 123 288 121 976 184 978 190 503
Kapitał własny w tys. USD 599 676 394 891 321 693 264 164 214 606
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,03 0,31 0,38 0,70 0,89

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $16 164K ÷ $599 676K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
0,03
Designer Brands Inc
DBI
0,55
Foot Locker Inc
FL
0,14
Genesco Inc.
GCO
0,03
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
0,00