Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 488 260 893 491 845 575 776 854 677 949
Aktywa razem w tys. USD 1 199 860 933 581 924 711 636 075 587 941
Rotacja aktywów razem 1,24 0,96 0,91 1,22 1,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 488 260K ÷ $1 199 860K
= 1,24


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
1,24
Designer Brands Inc
DBI
1,59
Foot Locker Inc
FL
1,10
Genesco Inc.
GCO
1,55
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
1,64