Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 258 338 86 326 73 668 64 322 46 255
Aktywa razem w tys. USD 1 199 860 933 581 924 711 636 075 587 941
Operacyjny ROA 21,53% 9,25% 7,97% 10,11% 7,87%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $258 338K ÷ $1 199 860K
= 21,53%


Analiza porównawcza

2022