Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 913 183 598 612 569 084 525 420 470 034
Zobowiązania handlowe w tys. USD 131 394 104 641 95 334 104 955 89 958
Rotacja zobowiązań 6,95 5,72 5,97 5,01 5,23

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $913 183K ÷ $131 394K
= 6,95


Analiza porównawcza

2022