Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 189,58 168,14 185,18 167,23 164,22
Cykl należności dni 2,37 5,22 5,22 3,80 2,36
Cykl zobowiązań dni 52,52 63,80 61,15 72,91 69,86
Cykl konwersji gotówki dni 139,43 109,56 129,25 98,13 96,72

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 189,58 + 2,37 – 52,52
= 139,43


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
139,43
Designer Brands Inc
DBI
64,94
Foot Locker Inc
FL
47,15
Genesco Inc.
GCO
42,93
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
102,04