Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 38,64% 33,00% 32,70% 32,37% 30,67%
Marża zysku operacyjnego 17,36% 9,66% 8,71% 8,28% 6,82%
Marża zysku brutto 16,97% 8,65% 7,13% 6,18% 4,60%
Marża zysku netto 12,93% 6,65% 5,67% 5,02% 4,26%

Zwrot z inwestycji

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Operacyjny ROA 21,53% 9,25% 7,97% 10,11% 7,87%
ROA 16,04% 6,36% 5,19% 6,13% 4,91%
Zwrot z kapitału całkowitego 41,95% 16,66% 16,60% 14,32% 11,42%
ROE 32,09% 15,04% 14,91% 14,77% 13,46%