Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 488 260 893 491 845 575 776 854 677 949
Property, plant and equipment w tys. USD 155 247 110 444 109 603 98 663 89 208
Rotacja aktywów trwałych 9,59 8,09 7,71 7,87 7,60

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 488 260K ÷ $155 247K
= 9,59


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
9,59
Designer Brands Inc
DBI
14,08
Foot Locker Inc
FL
9,77
Genesco Inc.
GCO
10,20
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
15,03