Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

ROE

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 192 450 59 386 47 949 39 022 28 879
Kapitał własny w tys. USD 599 676 394 891 321 693 264 164 214 606
ROE 32,09% 15,04% 14,91% 14,77% 13,46%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $192 450K ÷ $599 676K
= 32,09%


Analiza porównawcza

2022