Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

ROE

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 170 553 192 450 59 386 47 949 39 022
Kapitał własny w tys. USD 776 450 599 676 394 891 321 693 264 164
ROE 21,97% 32,09% 15,04% 14,91% 14,77%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $170 553K ÷ $776 450K
= 21,97%


Analiza porównawcza

2023