Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 20 674 73 148 69 563 16 614 9 016
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 195 12 777 14 284 11 900 16 250
Należności w tys. USD 9 662 12 771 12 087 8 095 4 389
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 336 468 221 656 312 625 151 943 150 998
Wskaźnik płynności szybkiej 0,20 0,45 0,31 0,24 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($20 674K + $37 195K + $9 662K) ÷ $336 468K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
0,20
Designer Brands Inc
DBI
0,43
Foot Locker Inc
FL
0,63
Genesco Inc.
GCO
1,00
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
1,02