Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 18 193 20 674 73 148 69 563 16 614
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 48 341 37 195 12 777 14 284 11 900
Należności w tys. USD 13 145 9 662 12 771 12 087 8 095
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 374 842 336 468 221 656 312 625 151 943
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,20 0,45 0,31 0,24

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($18 193K + $48 341K + $13 145K) ÷ $374 842K
= 0,21


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
0,21
Designer Brands Inc
DBI
0,29
Foot Locker Inc
FL
0,54
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
1,05