Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Wskaźniki płynności

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Wskaźnik płynności bieżącej 1,79 1,61 1,69 1,23 1,83
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,20 0,45 0,31 0,24
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,17 0,39 0,27 0,19

Inne mierniki płynności

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Cykl konwersji gotówki 161,59 139,43 109,56 129,25 98,13