Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów 1,93 2,17 1,97 2,18 2,22
Rotacja należności 154,03 69,96 69,96 95,97 154,47
Rotacja zobowiązań 6,95 5,72 5,97 5,01 5,23
Rotacja kapitału pracującego 7,25 5,85 11,74 6,20 7,52

Średnia liczba dni

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 189,58 168,14 185,18 167,23 164,22
Cykl należności dni 2,37 5,22 5,22 3,80 2,36
Cykl zobowiązań dni 52,52 63,80 61,15 72,91 69,86

Długoterminowe

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,59 8,09 7,71 7,87 7,60
Rotacja aktywów razem 1,24 0,96 0,91 1,22 1,15