Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Rotacja zapasów 1,78 1,93 2,17 1,97 2,18
Rotacja należności 126,10 154,03 69,96 69,96 95,97
Rotacja zobowiązań 7,80 6,95 5,72 5,97 5,01
Rotacja kapitału pracującego 5,63 7,25 5,85 11,74 6,20

Średnia liczba dni

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Cykl zapasów dni 205,50 189,58 168,14 185,18 167,23
Cykl należności dni 2,89 2,37 5,22 5,22 3,80
Cykl zobowiązań dni 46,80 52,52 63,80 61,15 72,91

Długoterminowe

2023
(1 kwi 2023)
2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,45 9,59 8,09 7,71 7,87
Rotacja aktywów razem 1,09 1,24 0,96 0,91 1,22