Boot Barn Holdings Inc (BOOT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 913 183 598 612 569 084 525 420 470 034
Zapasy w tys. USD 474 300 275 760 288 717 240 734 211 472
Rotacja zapasów 1,93 2,17 1,97 2,18 2,22

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $913 183K ÷ $474 300K
= 1,93


Analiza porównawcza

2022