Black Hills Corporation (BKH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 802 328 918 318 1 071 710 849 248 760 427 849 308 808 133 627 726
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 977 860 1 038 910 1 666 690 969 597 785 180 794 724 901 713 758 117
Wskaźnik płynności bieżącej 0,82 0,88 0,64 0,88 0,97 1,07 0,90 0,83

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $802 328K ÷ $977 860K
= 0,82


Analiza porównawcza

2023/Q2