Black Hills Corporation (BKH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 21 430 8 921 6 356 9 777 20 776
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 311 473 303 675 79 745 70 103 80 258
Należności w tys. USD 525 829 339 669 285 407 272 251 282 131
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 666 690 901 713 696 533 811 294 648 230
Wskaźnik płynności szybkiej 0,52 0,72 0,53 0,43 0,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($21 430K + $311 473K + $525 829K) ÷ $1 666 690K
= 0,52


Analiza porównawcza

2022