Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 551 820 1 949 100 1 696 940 1 734 900 1 754 270
Working capital w tys. USD -594 980 -93 580 -203 242 -338 110 -144 397
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 551 820K ÷ $-594 980K
= —


Analiza porównawcza

2022