Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 230 550 741 934 492 404 570 829 625 610
Zapasy w tys. USD 207 421 150 979 117 400 117 172 117 299
Rotacja zapasów 5,93 4,91 4,19 4,87 5,33

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 230 550K ÷ $207 421K
= 5,93


Analiza porównawcza

2022