Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 230 550 741 934 492 404 570 829 625 610
Zobowiązania handlowe w tys. USD 310 020 217 761 183 340 193 523 210 609
Rotacja zobowiązań 3,97 3,41 2,69 2,95 2,97

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 230 550K ÷ $310 020K
= 3,97


Analiza porównawcza

2022