Black Hills Corporation (BKH)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 258 387 236 744 227 608 199 310 258 442
Kapitał własny w tys. USD 2 994 910 2 787 090 2 561 380 2 362 120 2 181 590
ROE 8,63% 8,49% 8,89% 8,44% 11,85%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $258 387K ÷ $2 994 910K
= 8,63%


Analiza porównawcza

2022