Black Hills Corporation (BKH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 071 710 808 133 493 291 473 184 503 833
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 666 690 901 713 696 533 811 294 648 230
Wskaźnik płynności bieżącej 0,64 0,90 0,71 0,58 0,78

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 071 710K ÷ $1 666 690K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022