Black Hills Corporation (BKH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 607 340 4 126 920 3 528 100 3 140 100 2 950 840
Aktywa razem w tys. USD 9 618 230 9 131 900 8 088 790 7 558 460 6 963 330
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,38 0,45 0,44 0,42 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 607 340K ÷ $9 618 230K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022