Black Hills Corporation (BKH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 331 300 2 551 820 1 949 100 1 696 940 1 734 900 1 754 270 1 680 270
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 982 900 1 230 550 741 934 492 404 570 829 625 610 563 288
Zysk ze sprzedaży brutto 1 348 400 1 321 270 1 207 170 1 204 540 1 164 070 1 128 660 1 116 980
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 472 700 455 244 409 429 428 303 406 042 397 037 416 736
Koszty odsetek netto 167 900 160 989 152 404 143 470 137 659 139 975 137 102
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 301 600 295 963 258 429 275 681 242 902 255 882 281 742
Podatek dochodowy 25 600 25 205 7 169 32 918 29 580 -23 667 73 367
Udziały niekontrolujące 13 800 12 371 14 516 15 155 14 012 14 220 14 242
Zysk (strata) netto 262 200 258 387 236 744 227 608 199 310 258 442 177 034