Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 551 820 1 949 100 1 696 940 1 734 900 1 754 270
Property, plant and equipment w tys. USD 6 797 950 6 449 180 6 019 710 5 503 190 4 854 880
Rotacja aktywów trwałych 0,38 0,30 0,28 0,32 0,36

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 551 820K ÷ $6 797 950K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022