Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 586 493 2 649 405 2 551 820 2 322 885 2 240 863 2 139 240 1 949 100 1 872 981
Property, plant and equipment w tys. USD 6 919 490 6 837 400 6 797 950 6 697 320 6 587 150 6 473 420 6 449 180 6 317 580
Rotacja aktywów trwałych 0,37 0,39 0,38 0,35 0,34 0,33 0,30 0,30

2023/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $2 586 493K ÷ $6 919 490K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023/Q2