Black Hills Corporation (BKH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 21 430 8 921 6 356 9 777 20 776
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 311 473 303 675 79 745 70 103 80 258
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 666 690 901 713 696 533 811 294 648 230
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,35 0,12 0,10 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($21 430K + $311 473K) ÷ $1 666 690K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022