Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 551 820 1 949 100 1 696 940 1 734 900 1 754 270
Należności w tys. USD 525 829 339 669 285 407 272 251 282 131
Rotacja należności 4,85 5,74 5,95 6,37 6,22

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 551 820K ÷ $525 829K
= 4,85


Analiza porównawcza

2022