Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 551 820 1 949 100 1 696 940 1 734 900 1 754 270
Aktywa razem w tys. USD 9 618 230 9 131 900 8 088 790 7 558 460 6 963 330
Rotacja aktywów razem 0,27 0,21 0,21 0,23 0,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 551 820K ÷ $9 618 230K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022