Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 586 493 2 649 405 2 551 820 2 322 885 2 240 863 2 139 240 1 949 100 1 872 981
Aktywa razem w tys. USD 9 409 100 9 460 140 9 618 230 9 322 290 9 134 560 9 130 650 9 131 900 8 910 390
Rotacja aktywów razem 0,27 0,28 0,27 0,25 0,25 0,23 0,21 0,21

2023/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 586 493K ÷ $9 409 100K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023/Q2