Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 252 965 1 319 891 1 230 550 1 039 888 965 410 885 713 741 934 656 888
Zobowiązania handlowe w tys. USD 133 300 173 221 310 020 187 046 185 735 173 102 217 761 142 130
Rotacja zobowiązań 9,40 7,62 3,97 5,56 5,20 5,12 3,41 4,62

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 252 965K ÷ $133 300K
= 9,40


Analiza porównawcza

2023/Q2