Black Hills Corporation (BKH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 252 965 1 319 891 1 230 550 1 039 888 965 410 885 713 741 934 656 888
Zapasy w tys. USD 136 534 129 960 207 421 223 162 152 864 108 232 150 979 145 743
Rotacja zapasów 9,18 10,16 5,93 4,66 6,32 8,18 4,91 4,51

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 252 965K ÷ $136 534K
= 9,18


Analiza porównawcza

2023/Q2