Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 197 720 21 028 12 258 13 579 438 937
Kapitał własny w tys. USD 9 615 250 27 334 300 9 879 940 5 755 060 4 020 330
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 197 720K ÷ ($1 197 720K + $9 615 250K)
= 0,11


Analiza porównawcza

2022