Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 802 250 2 922 540 2 545 630 2 311 660 2 289 420 2 160 150
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 234 920 1 281 880 1 107 800 1 054 660 1 066 260 972 754
Zysk ze sprzedaży brutto 1 567 330 1 640 660 1 437 820 1 257 000 1 223 150 1 187 400
Koszty badań i rozwoju 256 889 271 657 226 598 202 710 199 196 250 301
Koszty ogólnego zarządu 827 825 879 574 800 267 824 625 834 783 808 942
Zysk operacyjny 482 616 489 430 410 957 229 661 189 172 128 156
Koszty odsetek netto 38 114 1 551 21 861 23 416 23 962 21 914
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 704 270 5 438 150 4 907 640 2 261 080 512 659 97 805
Podatek dochodowy -1 076 740 1 192 250 1 101 370 502 406 147 045 -24 444
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -3 627 540 4 245 900 3 806 270 1 758 680 365 614 122 249