Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 790 670 1 739 840 991 118 1 114 640 844 796
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 147 783 235 668 101 480 113 271 196 864
Należności w tys. USD 494 645 847 074 419 424 392 672 392 443
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 568 708 1 361 880 631 536 905 495 450 795
Wskaźnik płynności szybkiej 4,28 2,07 2,39 1,79 3,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 790 670K + $147 783K + $494 645K) ÷ $568 708K
= 4,28


Analiza porównawcza

2022