Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 802 250 2 922 540 2 545 630 2 311 660 2 289 420
Property, plant and equipment w tys. USD 498 612 981 904 491 371 499 339 508 690
Rotacja aktywów trwałych 5,62 2,98 5,18 4,63 4,50

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 802 250K ÷ $498 612K
= 5,62


Analiza porównawcza

2022