Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -3 627 540 4 245 900 3 806 270 1 758 680 365 614
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 802 250 2 922 540 2 545 630 2 311 660 2 289 420
Marża zysku netto -129,45% 145,28% 149,52% 76,08% 15,97%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-3 627 540K ÷ $2 802 250K
= -129,45%


Analiza porównawcza

2022