Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 234 920 2 563 770 1 107 800 1 054 660 1 066 260
Zobowiązania handlowe w tys. USD 135 041 283 882 139 451 107 014 122 450
Rotacja zobowiązań 9,14 9,03 7,94 9,86 8,71

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 234 920K ÷ $135 041K
= 9,14


Analiza porównawcza

2022