Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -3 627 540 4 245 900 3 806 270 1 758 680 365 614
Kapitał własny w tys. USD 9 615 250 27 334 300 9 879 940 5 755 060 4 020 330
ROE -37,73% 15,53% 38,53% 30,56% 9,09%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-3 627 540K ÷ $9 615 250K
= -37,73%


Analiza porównawcza

2022