Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 482 616 978 860 410 957 229 661 189 172
Koszty odsetek netto w tys. USD 38 114 3 102 21 861 23 416 23 962
Wskaźnik pokrycia odsetek 12,66 315,56 18,80 9,81 7,89

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $482 616K ÷ $38 114K
= 12,66


Analiza porównawcza

2022