Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 157 980 3 978 180 2 139 840 2 180 160 2 023 480
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 568 708 1 361 880 631 536 905 495 450 795
Wskaźnik płynności bieżącej 5,55 2,92 3,39 2,41 4,49

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 157 980K ÷ $568 708K
= 5,55


Analiza porównawcza

2022