Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 790 670 1 739 840 991 118 1 114 640 844 796
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 147 783 235 668 101 480 113 271 196 864
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 568 708 1 361 880 631 536 905 495 450 795
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,41 1,45 1,73 1,36 2,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 790 670K + $147 783K) ÷ $568 708K
= 3,41


Analiza porównawcza

2022