Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 234 920 1 281 880 1 107 800 1 054 660 1 066 260
Zapasy w tys. USD 719 316 1 144 480 622 253 554 007 583 815
Rotacja zapasów 1,72 1,12 1,78 1,90 1,83

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 234 920K ÷ $719 316K
= 1,72


Analiza porównawcza

2022