Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 197 720 21 028 12 258 13 579 438 937
Aktywa razem w tys. USD 13 501 700 35 551 600 12 972 600 8 008 860 5 611 070
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,09 0,00 0,00 0,00 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 197 720K ÷ $13 501 700K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022