Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 802 250 2 922 540 2 545 630 2 311 660 2 289 420
Aktywa razem w tys. USD 13 501 700 35 551 600 12 972 600 8 008 860 5 611 070
Rotacja aktywów razem 0,21 0,08 0,20 0,29 0,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 802 250K ÷ $13 501 700K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022