Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 133 940 1 093 350 974 693 377 618 377 229 463 991 443 022 581 588
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 356 878 359 188 269 924 236 727 258 593 215 069 236 961 183 686
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 625 239 616 127 602 646 431 523 432 971 470 679 418 521 379 890
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,38 2,36 2,07 1,42 1,47 1,44 1,62 2,01

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 133 940K + $356 878K) ÷ $625 239K
= 2,38