Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 377 229 463 991 443 022 581 588 655 267 595 664 561 965 506 914
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 258 593 215 069 236 961 183 686 132 017 115 535 100 828 98 526
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 432 971 470 679 418 521 379 890 272 871 239 775 256 331 258 555
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,47 1,44 1,62 2,01 2,89 2,97 2,59 2,34

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($377 229K + $258 593K) ÷ $432 971K
= 1,47