Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 443 022 561 965 350 784 349 462 81 967
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 236 961 100 828 82 584 44 351 21 696
Należności w tys. USD 320 819 229 201 146 878 130 579 56 064
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 418 521 256 331 195 566 166 011 107 950
Wskaźnik płynności szybkiej 2,39 3,48 2,97 3,16 1,48

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($443 022K + $236 961K + $320 819K) ÷ $418 521K
= 2,39