Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 974 693 443 022 561 965 350 784 349 462
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 269 924 236 961 100 828 82 584 44 351
Należności w tys. USD 358 190 320 819 229 201 146 878 130 579
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 602 646 418 521 256 331 195 566 166 011
Wskaźnik płynności szybkiej 2,66 2,39 3,48 2,97 3,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($974 693K + $269 924K + $358 190K) ÷ $602 646K
= 2,66