Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 677 113 673 967 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 612 030 1 268 490 1 047 850 976 255 543 495
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,42 0,53 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $677 113K ÷ $1 612 030K
= 0,42