Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 673 967 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 268 490 1 047 850 976 255 543 495 467 324
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $673 967K ÷ $1 268 490K
= 0,53