Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 396 650 1 805 280 1 109 490 981 952 619 091
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 799 969 602 646 418 521 256 331 195 566
Wskaźnik płynności bieżącej 3,00 3,00 2,65 3,83 3,17

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 396 650K ÷ $799 969K
= 3,00