Axon Enterprise Inc (AXON)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 109 490 981 952 619 091 558 155 205 192
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 418 521 256 331 195 566 166 011 107 950
Wskaźnik płynności bieżącej 2,65 3,83 3,17 3,36 1,90

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 109 490K ÷ $418 521K
= 2,65