Axon Enterprise Inc (AXON)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 147 139 -60 018 -1 724 882 29 205
Kapitał własny w tys. USD 1 268 490 1 047 850 976 255 543 495 467 324
ROE 11,60% -5,73% -0,18% 0,16% 6,25%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $147 139K ÷ $1 268 490K
= 11,60%