Axon Enterprise Inc (AXON)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 174 227 147 139 -60 018 -1 724 882
Aktywa razem w tys. USD 3 436 840 2 851 890 1 688 210 1 381 020 845 639
ROA 5,07% 5,16% -3,56% -0,12% 0,10%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $174 227K ÷ $3 436 840K
= 5,07%